Baggrund: Pladsproblemer og politikere

I Skørping skal de ældste børnehavebørn gennem et forløb, der hedder “Børn På Vej”. Det er ment som en overgang mellem daginstitution og skole. Før de starter i førskolegruppe.

I Skørping samles børnene fra de tre børnehaver i byen i førskolegrupper fra april. For at få den bedst mulige starte på førskole-forløbet har børnehaverne tilrettelagt et forløb kaldet Børn På Vej. Da det blev indført i 2017 skulle forløbet være tre måneder. Nu er det otte måneder. Indtil 2022 var Børn På Vej tilrettelagt med forskelligt pædagogisk indhold fra efterårsferien og frem til påskeferien, så Børn På Vej-børnene mødtes på tværs af børnehaverne nogle dage om ugen. På den måde lærte de hinanden at kende.

I 2022 var der ikke længere plads i deres gamle børnehaver, så hele Børn På Vej-forløbet flyttede med pædagoger og legetøj ind på skolen.

I det nuværende forløb er der 50 børn, der skal være i Børn På Vej-børnehaven fra januar 2023 og frem til skolestart i august 2023. Fra april 2023 overgår børnene fra at være Børn på Vej (med børnehavepædagoger) til førskolegrupper, hvilket betyder at der tilknyttes personale fra SFO- og indskolingen. Foruden tre kendte pædagoger fra Børn På Vej-forløbet.

Den politiske proces

Pladsproblemerne i dagtilbudene har været kendt i årevis (Se referat Børne og Familieudvalget 7. december 2016 punkt 135).

I 2019 blev der lavet endnu en fremskrivninger for demografi og fødselstal. Dette blev drøftet i Børne- og Familieudvalget på deres møde i april 2019 (punkt 40).

Prognosen for børnetallene blev drøftet af Børne- og Familieudvalget i april 2019

Af referatet fremgår det ”I Skørping ses der i perioden 2019-2034 en stigning i antal 0-5 årige fra 250 børn til 323 børn svarende til 73 børn. Børnetallet har tidligere ligget på dette niveau, men det skal undersøges nærmere om der fremadrettet er den nødvendige kapacitet, når Skovbjørnen lukker og ny børnehave oprettes.”

I 2020 arbejdede politikerne videre med at afdække problemerne og finde løsninger. På mødet i Børne- og Familieudvalget 5. februar 2020 var der en Temadrøftelse om børnetallene i kommunen. På deres møde 15. april 2020 (punkt 42) fremgår det af referatet

“I Skørping viser prognosen en forventet stigning i antallet af 0-5 årige fra 243 børn i 2020 til op mod 321 børn i 2030.

Det kan også her blive nødvendigt at følge kapacitet og børnetal fremadrettet. Med den kapacitet der er i dag, vil det først være i 2025 der mangler børnehavepladser, mens der kan komme til at mangle tilbud for de 0 til 2-årige tidligere.

Antallet af pladser på 0-2 års området vil dog afhænge af hvorvidt det er muligt at rekruttere nye dagplejere på sigt og hvordan udviklingen er i de private pasningsordninger.”

Både Byrådet i Rebild Kommune og Børne- og Familieudvalget har siden kommunalvalget i 2017 været optaget af at bygge institutioner i nabobyen Støvring. Dette med god grund. Der er de seneste 10 år udstykket grunde på livet løs, og der er stor udvikling i byen. Børnetallene eksploderer. Politikerne er stolte af de mange tilflyttere, men har ikke lagt holdbare planer for at lade infrastrukturen følge med (dagtilbud, skoler, cykelstier osv.). Nedenstående prognose blev drøftet på møde i Børne og Familieudvalget 5. maj 2021 (punkt 68-69).

Prognosen for børnetallene i hele kommunen blev drøftet af Børne- og Familieudvalget igen i maj 2021. Særligt børnetallet i nabobyen Støvring stikker helt af grundet massevis af udstykninger og mange nye tilflyttere. Infrastrukturen kan dog ikke følge med.

På samme møde i maj 2021 er det dog også meget tydeligt hvor pressede dagtilbudene er Skørping (se figurer fra mødet nedenfor). Det blev drøftet at etablere en midlertidig pavillonløsning med plads til 20 børn i alderen 0-2 år i Skørping. Den endelige beslutning om dette blev taget 9. juni 2021. Det er den bygning vi idag kalder Skovpavillonen. På baggrund af prognoserne nedenfor blev der desuden fremsat ønske om se forslag til placering af en ny integreret institution i Skørping.

På Børne- og Familieudvalget møde i maj 2021 blev pladssituationen i Skørping igen drøftet

Resten af 2021 gik herefter med etablering af de 20 vuggestuepladser i Skovpavillonen, samt politisk drøftelse af placering af helt ny integreret institution i Skørping. Dette blev drøftet på en række lukkede punkter i forskellige politiske udvalg indtil kommunalvalget i november 2021. Skolebestyrelsen, bestyrelsen for dagtilbudene, Lokalrådet og Skørping Idrætscenter blev inviteret til dialogmøde om placering af en ny institution. Dialogen blev afsluttet med mange løse ender efter de enkelte havde givet deres input.

I 2022 gik det nye Børne- og Familieudvalg igang med at kigge på de meget presserende kapacitetsproblemer på skoleområdet i Støvring. På deres møde 4. maj 2022 (punkt 68) blev kapaciteten i kommunens dagtilbud drøftet. Der blev ikke vedtaget yderligere tiltag for dagtilbuddene i Skørping.

I august inviteres ledelse for dagtilbudene til møde med forvaltningen. På mødet i Børne- og Familieudvalget 27. september 2022 (punkt 133) blev kapaciteten i Skørping drøftet. Ledelsen for dagtilbuddene og forældrebestyrelsen var blevet bedt om skriftligt input til at løse problemet – både på den korte og lange bane (deres svar fremgår af dagsordenspunktet). Udvalget besluttede at undersøge muligheden for etablering af midlertidige rammer på Skørping Privathospital eller den gamle børnehave i Hellum.

Stik imod forventning, anbefaler Børne- og Familieudvalget 1. november 2022 (punkt 140) at etablere den midlertidige løsning for de tiloversblevne børn i nogle lokaler på Skørping Skole. Udvalget vælger ikke at gå yderligere i dialog med forældre og andre, der foreslår løsninger til egnede lokaler og bygninger.

Den endelige beslutning tages i Byrådet 17. november 2022 (punkt 172). De peger på to lokaler på Skørping Skole, hvor de 50 store børnehavebørn skal begynde i Børn På Vej allerede 1. januar 2023.

Lokalerne er uegnede til at huse en børnehave. Her kan du læse om problemerne.

I marts 2023 er det endnu uklart præcis hvor den nye integrerede institution skal placeres og hvornår byggeriet kan igangsættes. Vi ved dog at problemerne banker på allerede i efteråret, hvor der fra oktober/november ikke er plads til flere børn i børnehaverne. Skal de så starte i før-førskole gruppe (Børn på vej) oppe på skolen allerede til efterårsferien? Det håber vi ikke.