Vores erfaringer: Problemerne i dag i Skørping

Byrådet i Rebild Kommune har fundet to midlertidige lokaler på Skørping Skole, hvor cirka 50 store børnehavebørn skal gå i “Børn På Vej” (før-førskole-gruppe) fra januar-april 2023, og fortsætte i førskolegruppe indtil august 2023.

Børnene kommer fra tre forskellige institutioner i Skørping. Læs mere om baggrund, den politiske proces og forklaring på Børn På Vej her.

Problemerne overskygger de fordele og gode ting, der er at sige om lokalerne. Her er de erfaringer, vi indtil videre har indsamlet:

Personale

Personalet er kompetente, dygtige og engagerede. Der er bred enighed om, at de yder en prisværdig indsats. Der er samtidig bred enighed om at end ikke verdens bedste personale kan kompensere for dårlige fysiske rammer og politiske beslutninger taget i 11. time. Selvom de gør alt hvad de kan hver eneste dag.

Lokaler

Lokalerne beskrives som for store. To store rum til 50 børn. Der er for meget larm og for mange børn. Der er ingen mulighed for børnene til at trække sig tilbage eller fordybe sig. Alle lege foregår i konstant larm med 6-7 aktiviteter i samme rum. Nogle børn savner legetøj og fortæller, at de keder sig og ikke ved, hvad de skal lege med. Der mangler plads til motorisk udfoldelse.

Der mangler køkkenfaciliteter. Forældrene er orienteret om at spisesituationen har måttet tilpasses de nye rammer, så børnene i mindre grad deltager aktivt i spisesituationen, som ellers er en god pædagogisk aktivitet.

Placeringen af de to rum midt i SFO’ens lokaler, som også er gennemgang for flere klasser i indskolingen og SFO flere gange om dagen, giver uro og utryghed.

Relationer mellem børn

Mange forældre har indtryk af, at det ikke danner nye relationer og venskaber på tværs af de gamle institutioner. Flere beskriver, at deres børn slet ikke har overskud til at opsøge nye bekendtskaber. Der er dog nogle forældre, som ser, at deres barn får nye legekammerater fra de andre børnehaver.

Relationer til voksne

Nogle forældre er bekymrede over, at deres børn mangler trygge eller kendte voksenrelationer. Der er simpelthen for mange ukendte ansigter, som børnene skal forholde sig til.

Alle forældre er klar over at der ville være sket i skifte når børnene skulle starte førskole-gruppe til april, men mange børn er kun lige fyldt 5 år og har brug for deres trygge base. Mange forældre er bekymret over det tidlige skifte til skolens arealer, da nye undersøgelser fra VIVE har peget på at især de yngste børn i en førskolegruppe ikke har gavn af en førskolegruppe – og noget peger på at det endda kan have negative konsekvenser for de mindste børn. Selvom Børn på Vej ikke er en førskolegruppe, så er det et markant skifte for børnene. Der er desuden daglig interaktion ude og inde med SFO- og skolebørn. Mange forældre giver udtryk for at at de ville have foretrukket trygge rammer med kendte voksne i den gamle institution. Alternativt et sted som kun var deres. Dette selvom både pædagogerne og medhjælpere i de nye rammer gør alt hvad de kan for at kompensere.

Flere forældre beskriver, at aflevering er sværere end i de gamle børnehaver, da det kan være vanskeligt at finde en voksen at aflevere til. Børnene har også sværere ved at finde ud af, hvad de skal lave og give sig i kast med, når de ankommer.

Trivsel

Flere forældre oplever børn, der dagligt har hovedpine, mavepine eller søvnbesvær. Der er mere gråd, flere konflikter og voldsommere reaktioner samt mere behov for ro derhjemme. Også på fridage. Flere forældre tager tidligere fri fra arbejde for at hente deres børn eller beder bedsteforældre hente tidligt, så børnene kan få ro og hvile. Nogle børn har flere dage hvor de ikke vil i børnehave – flere end de havde før skiftet. Nogle forældre oplever ingen nævneværdig forskel, og at deres børn trives som før.

Udendørsarealer

Flere forældre fortæller, at børnene er meget mindre ude pga. begrænset adgang til udearealer. Flere oplever, at deres børn savner udetid. Der er en opfattelse blandt flere forældre af, at børnene kun har begrænset adgang til udeareal og legeplads. Nogle forældre har oplevet, at børnene savner en legeplads.

Turene

I forbindelse med etableringen af Børn På Vej-børnehaven på skolen blev der afsat midler til ekstra ture. Det betyder at der mindst én gang om ugen laves ture ud af huset – fx til Kunsten, Zoologisk Have eller lign. Flere forældre oplever, at deres børn har svært ved at overskue de mange ture, som børnehaven tager på for at kompensere for manglen på udearealer, da børnene stadig bruger meget energi og arbejder på at skabe nye rutiner i de nye rammer. Mange forældre roser indholdet af turene.

Garderober

Mange forældre oplever, at garderoberne er kaotiske, da de også fungerer som gennemgang for skolebørn samt legeområde for børnehavebørnene, der ikke kan lege andre steder. Nogle forældre oplever, at der er meget dårligt indeklima i garderobeområdet.

Økonomi og bæredygtighed

Der har været mange snakke om den økonomiske spareøvelse, som det kan ligne, når der placeres 50 børnehavebørn i to lokaler på en skole. Det viser sig dog, at der skulle etableres to dyre vægge med branddøre, som skal rages ned igen når børnene overgår til førskolegruppe i april. Det virker uhensigtsmæssigt at skulle bygge og rage ned flere gange om året, hvis politikerne virkelig har tænkt sig at gentage dette cirkus.