Vores forslag: Her kan den midlertidige børnehave ligge

Byrådet i Rebild har valgt to lokaler på Skørping Skole som placering for den midlertidige børnehave, der skal huse 50 børn. Lokalerne er uegnede.

Bestyrelsen og ledelse for Dagtilbuddene i Skørping har tidligere peget på de ledige lokaler på Privathospitalet i Skørping. Vi mener fortsat dette er et godt alternativ (andenprioritet), hvis der samtidig laves en dialog med ledelse, personale og forældre om de konkrete rammer og indhold i hverdagen.

Som bestyrelsen også fremlagde på dialogmødet i sommeren 2022, peger de dog fortsat på etablering af en pavillonløsning med løbende indskrivning.

Gården i Rebild – vores ønskeplacering til en midlertidig institution

Rebild Kommune ejer grunden på Stendalsvej 1 i Rebild. Bestyrelsen og forældregruppen er enige om, at det er oplagt at placere en midlertidig institution (pavillonløsning) med løbende indskrivning på denne matrikel. Dette bør gøres snarest muligt, da vi allerede har fuldt hus i børnehaverne fra oktober/november 2023.

Teknik- og Miljøudvalget aftalte på deres møde i januar 2022 (punkt 18) at grunden skulle bruges til et projekt med bæredygtigt byggeri. Disse planer er dog sat på pause jf. møde i Teknik og Miljøudvalget i september 2022 (punkt 205) Vi mener derfor placeringen er lige til højrebenet.

Bestyrelsen og forældregruppen peger på en placering af en pavillon på Stendalsvej 1 med løbende indskrivning

En helt ny institution – under etablering?

Det har været en meget lang proces at beslutte placering og proces for en ny institution i Skørping, herunder en lang række lukkede punkter i diverse udvalg.

På møde i Teknik- og Miljøudvalget blev sagen igen drøftet som lukket punkt 30. november 2022 (punkt 249). Dette gav anledning til at et uenigt Byråd 15. december 2022 (punkt 192) besluttede at gå videre med en placering af en institutionen skal på Gl. Skørping Vej 124.

Således ved vi at “der igangsættes planlægning i form af kommuneplantillæg og lokalplan for daginstitution på Gammel Skørpingvej 124 (matr. nr. 22h, Skørping By, Skørping) samt at “borgmesteren bemyndiges til at gå i dialog om grundkøb”

Både bestyrelse og forældre er bekymrede for tidshorisonten med det nye byggeri, da kommunen endnu ikke ejer den udvalgte grund.

Byrådet arbejder med en placering af en helt ny institution på Gl. Skørpingvej 124. Grunden er dog ikke købt endnu.

Af referatet fremgår desuden at

“Byrådet besluttede den 18. november 2021, at der skulle etableres en integreret daginstitution ved Skørping Idrætscenter. Institutionen skal kunne rumme 25 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn.

På baggrund af det efterfølgende afklaringsarbejde besluttede byrådet den 28. april 2022, at der skulle findes en anden placering til daginstitutionen.

Forvaltningen har i samarbejde med Skørping-Rebild Lokalråd screenet forskellige placeringer til institutionen i Skørping og Rebild. Screeningen har indeholdt kommunalt ejede og privat ejede ejendomme.

Økonomiudvalget besluttede den 17. august 2022, at der skal fokuseres på to privat ejede arealer. Det drejer sig om Møllevej 35 i Skørping og Gammel Skørpingvej 124, Skørping (matr. nr. 22h, Skørping By, Skørping.

Det fremgår også at

“Der er i Budget 2023 afsat i alt 23 mio. kr. til en ny børnehave i Skørping med 55 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn fordelt med 3 mio. i 2023, 10 mio. i 2024 og 10 mio. i 2025.”